REDAN
Cover image for SPRIT HAR ALLA TID ATT DRICKA MYCKET AV
When
02.02-09.03 - 2024

Ambassadörer för dagens Malmö framhåller gärna att staden bjuder på ett rikt kulturliv med goda förutsättningar för kulturarbete. Om frågan riktas till kulturutövarna – blir svaret detsamma?

Under sexio-, sjuttio- och åttiotalet var kulturarbetare i Malmö på ständig kollisionskurs med lokalpolitiken. I kvarteret Lugnet, ett stenkast från REDAN, revs ett helt område med gamla arbetarbostäder efter beslut från kommunstyrelsen i ohelig allians med banker och byggbolag.

Här, på en asfalterad tomt låg villan där Lasse Hejll bodde. Ett stenkast bort längs Kungsgatan bodde Christel Hansson. Tillsammans med andra konstnärer och kulturarbetare uttryckte de sitt missnöje över rådande politik genom olaglig affischering, med humoristiska och oblyga budskap.

Affischerna berättar om Malmös fria kulturliv - som Folkfesten och ockupationen av Victoriateatern. Vissa har en politiskt konfrontativ agenda. Tillsammans bildar de en fragmentarisk mosaik över det kulturlandskap som föranlett dagens och morgondagens.

Men detta är inte enbart en historisk odyssé. Med häftpistol och tapetklister välkomnar vi DIG att sätta upp DIN affisch. Allt är tillåtet och ingen glömd - affischer, klibbor och budskap.