REDAN
Cover image for Rome makes sculpture look easy
When
09.12-13.01 - 2024

ROME MAKES SCULPTURE LOOK EASY

Carl Fredrik Emrik

09.12.23

13.01.24

9 december är den 343:e dagen på året i den gregorianska kalendern (344:e under skottår). Det återstår då 22 dagar av året. Den 9 december är också dagen för öppningen av Carl Fredrik Emriks utställning ROME MAKES SCULPTURE EASY. En souvenir som varar en bit in i kommande skottår.

I utställningen har minnen från varma promenader i Rom materialiserats. Men förlagorna är varken hämtade från Colosseum eller Fontana di Trevi. Istället har oansenliga objekt med oanade skulpturala kvaliteter fångats in. En bortglömd stol, ett par märkliga trästockar, några sandsäckar liggandes i hög är några av de 10 som har fångats med digitalkamera för att sedan åter ges fysisk form. På Amiralsgatan 9, den 9 december är det upp till er att lirka upp trådarna till deras förlagor.

Vi ses då. Carl Fredrik Emrik ställer under dagen upp i memory om du inte redan har någon du vill utmana. Ta på er något grönt för en säker matchning till konst och dryck.

VERNISSAGE

Lördag 9 december

14.00-18.00

Allt gott,

REDAN

/// ENG ///

ROME MAKES SCULPTURE LOOK EASY

Carl Fredrik Emrik

09.12.23

13.01.24

December 9 is the 343rd day of the year (344th in leap years) in the Gregorian calendar; 22 days remain until the end of the year. December 9 is also the day of the opening of Carl Fredrik Emriks exhibition ROME MAKES SCULPTURE EASY. A souvenir that will last a while into the coming leap year.

In the exhibition, memories from warm walks in Rome have been materialized. However, the impressions are neither taken from the Colosseum nor the Fontana di Trevi. Instead, inconspicuous objects with unsuspected sculptural qualities have been captured. A forgotten chair, a couple of peculiar wooden logs, some sandbags lying in a heap are among the 10 that have been captured with a digital camera and then given physical form. At Amiralsgatan 9, on December 9th, it's up to you to untangle knots of memory.

Exhibition opening

Saturday Dec 9th

15-18