norest4dwickd
Johannes Ingmår

“I would not sleep.
The debt is now on Klarna, I reasoned.
It was first when I saw the
red-coloured links in old Serif that I realized
what a fever-like delusion I had come back to.
I don’t even try.
I now have the planet’s most bulletproof anonymity.
I’m not here.
Maybe it’s the only life I know
or maybe it’s my paranoia who is attracted.”
Välkomna till Malmös första kvasi-antropologiska internetcafé signerat Johannes Ingmår. norest4dwickd söker identitet och svar i en värld av 1010100101011110 – en hypereell plats där ingenting är permanent, men där ingenting heller glöms bort. En empatisk men kritisk blick riktas mot internetåldern och undersöker upplevelser av alienation, eskapism, ensamhet och sorg. On the internet nobody knows you’re a dog, men vad skapar skärmens skyddande barriär – en självförhöjande plats eller står darknet som en allegori för människans sanna natur? 

Johannes Ingmår, BFA Valand, behandlar i sina verk tankar kring identitet, konventioner och ideal i relation till internet. I norest4dwickd presenterar Ingmår en interaktiv installation med videoverk, men arbetar i sitt konstnärskap även med performance och ljud.